Jonny Andersen - liberal! (nr 564 & 122)
Liberal för att jag vill att varje människa ska ha mesta möjliga frihet, utan att inkräkta på någon annans. Socialliberal för att jag vill att den friheten ska kompletteras med ett välfärdssystem där vi alla solidariskt bidrar efter förmåga. Liberal i allmänhet och socialliberal i synnerhet!
Funktionen med högerklick för att ladda ner bilder m.m. är avstängd.